3. Technik przyjechał już po sprzęt, jest nam on jednak jeszcze potrzebny, co robić?

W sytuacji gdy nie uzgodnili Państwo przedłużenia wynajmu bądź nie zmienili godziny odbioru sprzętu w ramach jednej doby wynajmu, prosimy uzgodnić bezpośrednio z Wypożyczalnią nową godzinę odbioru sprzętu.

Przestój technika w oczekiwaniu na wydanie sprzętu wiążę się z opłatą zgodnie z umową i/lub koniecznością uiszczenia opłaty za kolejną dobę wynajmu