3. Technik przyjechał już po sprzęt, jest nam on jednak jeszcze potrzebny, co robić?

W sytuacji gdy nie uzgodnili Państwo przedłużenia wynajmu bądź nie zmienili godziny odbioru sprzętu w ramach jednej doby wynajmu, prosimy uzgodnić bezpośrednio z Wypożyczalnią nową godzinę odbioru sprzętu. Przestój technika w oczekiwaniu na wydanie sprzętu wiążę się z opłatą zgodnie z umową i/lub koniecznością uiszczenia opłaty za kolejną dobę wynajmu

1. Kto jest odpowiedzialny za zwrot sprzętu do wypożyczalni?

W przypadku gdy zamówiliście Państwo transport, za odbiór sprzętu odpowiedzialni jesteśmy my. W uzgodnionym przedziale czasowym nasz pracownik odbiorze od Państwa sprzęt. Gdyby godzina odbioru miała się zmienić gdyż np. nie będzie Państwa pod wskazanym adresem prosimy o niezwłoczny kontakt celem przełożenia odbioru. W przypadku gdy pracownik nie zastanie nikogo pod adresem wskazanym do odbioru … Czytaj dalej1. Kto jest odpowiedzialny za zwrot sprzętu do wypożyczalni?